Các ngân hàng đang cho vay bất động sản ra sao? | Bất động sản | Tạp chí điện tử Tài chính

Hầu hết ngân hàng hiện chỉ duy trì dư nợ cho vay với lĩnh vực bất động sản dưới 5-7%. Tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng đang có dư nợ trong lĩnh vực này vượt trên 10%.