Xi măng Xuân Thành tuyển dụng nhân sự tháng 2/2019 - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành trực thuộc Tập đoàn Xuân Thành nằm trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam – Thông báo tuyển dụng tháng 2/2019 cho các vị trí sau: